Zum Anfang
News
Fahrzeugpark

Aktiver Fahrzeugpark
Laut Betriebsnummer
Laut dem Modell
Bestehende Linien
-  2 3 4 5
6 7 - 9 10
11 - - - -
Chronologie
Liste der bestehenden und historischen Wagen

Škoda 15T1 Riga

Škoda 15T Riga

Tatra T3MR

T3A
TV-8
TR-2
TR-1

Tatra T6B5 (T3M)

Dreifachtraktion

Tatra T3

RM-56A
Triebbeiwagen
RM-56B

RM-62A
Triebbeiwagen
RM-62B

RP-69

RM-68

RM-67

RM-66

RP-66

RWS-6

RM-65

RM-62

RP-61

RM-56

RT-54
3-Achse-Wagen RT-52

MTW-82

RT-48
Wagen aus KOM Karosserien
"Schlange" 
(Nr. 500)
2-Achse- Triebwagen
"Phönix" Triebwagen
"Phönix" Beiwagen
Dienst- und Fahrschulwagen
Liniengeschichte
A - - - -
1 2 3 4 5
1A 2A - 5A
- 2/8 - -
- 2/11 - -
6 7 9 10
- 7A - 10A
11 12 13 14 15
11A - - -
Forvälle
Miscellaneous
 
 
 
1998 - 2010